Aktualności oraz ogłoszenia

Przetarg na modernizację zaplecza magazynowego

Rodzinny Ogród Działkowy ZELMOT ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji zaplecza magazynowego w Domu Działkowca. Szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu zamieszczone są w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ_modernizacja_zaplecza_magazynowego.pdf

Poniżej zamieszczony jest zakres prac:

 

Grant ARiMR Rekultywacja alejki Kwiatowej

Zadaniem realizowanym w ramach grantu ARiMR w 2023r, w części związanej z pracami ogrodniczymi była rekultywacja alejki Kwiatowej. Zniszczone części alejki otrzymały darń z odzysku, a na pozostałych miejscach została posiana trawa.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego – Tablice edukacyjne

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy zapytania ofertowego „TABLICE EDUKACYJNE W ROD ZELMOT” prowadzonego w ramach Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Założenie tematycznych tablic edukacyjnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zelmot.

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o zebranie ofert na wykonanie powyższego zadania, odrzucone zostały następujące oferty:

 1. Oferta nr 1: MENTOR sp.j. 78-320 Połczyn-Zdrój Przyrowo 14B

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 1 przedstawił niekompletną ofertę, która nie zawierała kosztów całości tablic edukacyjnych (bez konstrukcji), a tylko dostarczenie tablicy wykonanej na dibondzie. Treść tablicy oparta miała być na gotowych opracowaniach, co jest sprzeczne z założeniami umowy o grant, która zakłada dostosowanie treści tablic do środowiska lokalnego Grantobiorcy.

 1. Oferta nr 2: PULS-ART – Edukacja Leśna, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 2 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto koszt tablic przekracza budżet Zamawiającego.

 1. Oferta nr 3: Pracownia Plastyczna „Studio 22”, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 3 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto koszt tablic przekracza budżet Zamawiającego.

 1. Oferta nr 4: Woodland, Siemczyno 51, 78-551 Siemczyno

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 4 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto koszt tablic przekracza budżet Zamawiającego.

 1. Oferta nr 5: Ekoart P.S.A., 78320 Połczyn Zdrój, ul. Polna 27

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 5 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto wartość oferty w ocenie Grantobiorcy jest celowo zaniżona, co nie daje gwarancji należytego wykonania umowy oraz utrzymania trwałości tablic.

 Zamawiający informuje, że postępowanie o składanie ofert zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Uwzględniając warunki realizacji grantu, w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji umowy o powierzeniu grantu oraz trwałości utrzymania efektu, Grantobiorca nie wybrał żadnej oferty i zdecydował o unieważnieniu postępowania rozeznania rynku w związku z nieotrzymaniem ofert spełniających warunki grantu.

Z poważaniem

 

 

Grant ARiMR Informacja o wyborze wykonawcy – Termomodernizacja

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY do wykonania zadania ofertowego pn. 

 TERMOMODERNIZACJA DOMU DZIAŁKOWCA ROD ZELMOT

dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego wyłoniony został wykonawca zadania, którym została firma:

TO-MASZ Usługi Remontowe Tomasz Jaczewski

Borzychy, ul. Podlaska 54 07-100 Węgrów

Koszt wykonania zadania wynosi 28.228 zł.

Link do ogłoszenia o postępowaniu:

Zaproszenie do składania ofert – Termomodernizacja

Zaproszenie do składania ofert – Tablice edukacyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE

 TABLICE EDUKACYJNE W ROD ZELMOT

dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Rodzinny Ogród Działkowy Zelmot
ul. Grójecka 129
02-124 Warszawa

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Założenie tematycznych tablic edukacyjnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zelmot.

Tablice edukacyjne mają ułatwić użytkownikom, w szczególności dzieciom identyfikację zwierząt oraz owadów występujących w naszym ogrodzie. Tablice edukacyjne powinny pokazywać różnorodność fauny i flory lokalnej, a także zawierać informacje o zmianach klimatu oraz czynnościach, które działkowcy mogą wykonywać, aby złagodzić negatywne skutki zmian klimatycznych (np. retencja wody, wprowadzanie łąk kwietnych, zmianę gatunków roślin na miododajne, hodowla pszczół murarek).

Zakres oferty obejmuje zakup oraz montaż tablic.

3. SPECYFIKACJA ZADAŃ:

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
• w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
• do 31 stycznia 2023 r.
• na adres e-mail: rodzelmot@gmail.com

6. KRYTERIA OCENY OFERTY:

• Cena 100%

7. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
• Agnieszka Tracz tel. 504-000-474

8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
• gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
• oferty złożone po terminie
• gdy podmiot składający ofertę powiązany jest kapitałowo i osobowo z Grantobiorcą

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z GRANTOBIORCĄ (link do oświadczenia poniżej)

ARiMR_Oświadczenie_o_braku_powiązań

Warszawa, 5 stycznia 2023 r.

Grant ARiMR Termomodernizacja – punkty elektryczne

W ramach drugiej części zadań finansowanych przez grant ARiMR ocieplamy nasz Dom Działkowca. Dzięki wykonanym zmianom – wymianie okien. ociepleniu ścian oraz sufitu temperatura w małej sali, która przed remontem równa bliska była temperaturze na zewnątrz, przekracza o 12 stopni temperaturę na zewnątrz (bez ogrzewania). Poniżej prezentacja wymienionych punktów elektrycznych. Instalacja została zamieniona z natynkowej na podtynkową.

Aktualności

Grant ARiMR Rekultywacja alejki Kwiatowej

Zadaniem realizowanym w ramach grantu ARiMR w 2023r, w części związanej z pracami ogrodniczymi była rekultywacja alejki Kwiatowej. Zniszczone części alejki otrzymały darń z odzysku, a na pozostałych miejscach została posiana trawa.

Grant ARiMR Termomodernizacja – punkty elektryczne

W ramach drugiej części zadań finansowanych przez grant ARiMR ocieplamy nasz Dom Działkowca. Dzięki wykonanym zmianom – wymianie okien. ociepleniu ścian oraz sufitu temperatura w małej sali, która przed remontem równa bliska była temperaturze na zewnątrz, przekracza o 12 stopni temperaturę na zewnątrz (bez ogrzewania). Poniżej prezentacja wymienionych punktów elektrycznych. Instalacja została zamieniona z natynkowej na podtynkową.

Grant ARiMR – Termomodernizacja małej sali

W ramach drugiej części zadań finansowanych przez grant ARiMR ocieplamy nasz Dom Działkowca. Dzięki wykonanym zmianom – wymianie okien. ociepleniu ścian oraz sufitu temperatura w małej sali, która przed remontem równa bliska była temperaturze na zewnątrz, przekracza o 12 stopni temperaturę na zewnątrz (bez ogrzewania). Poniżej prezentacja zmian (ocieplenia, stelaży ścian i sufitu, pokrycia płytami G-K i malowania) wykonanego w małej sali świetlicy.

Grant ARiMR Termomodernizacja – Okna PCV

W ramach drugiej części zadań finansowanych przez grant ARiMR ocieplamy nasz Dom Działkowca. Dzięki wykonanym zmianom – wymianie okien. ociepleniu ścian oraz sufitu temperatura w małej sali, która przed remontem równa bliska była temperaturze na zewnątrz, przekracza o 12 stopni temperaturę na zewnątrz (bez ogrzewania). Poniżej prezentacja okien wymienionych w malej sali świetlicy.

 

Grant ARiMR Termomodernizacja – Okno PCV

W ramach drugiej części zadań finansowanych przez grant ARiMR ocieplamy nasz Dom Działkowca. Dzięki wykonanym zmianom – wymianie okien. ociepleniu ścian oraz sufitu temperatura w małej sali, która przed remontem równa bliska była temperaturze na zewnątrz, przekracza o 12 stopni temperaturę na zewnątrz (bez ogrzewania). Poniżej prezentacja okna wymienionego w korytarzu.

Grant ARiMR Rekultywacja alejki Różanej

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach grantu ARiMR w części związanej z pracami ogrodniczymi była rekultywacja alejki Różanej. Jej najbardziej zniszczona część otrzymała nowy trawnik z rolki, a pozostałe żużlowe fragmenty dostały nowe podłoże i zostały uzupełnione trawą z rolki oraz darnią odzyskaną podczas pozostałych prac ogrodowych. Efekty widać już teraz, a na pewno nowa nawierzchnia ułatwi poruszanie się na wiosnę podczas rozmarzania podłoża.

Grant ARiMR Domki dla owadów

W ramach prac realizowanych w ramach grantu z ARiMR na terenie wspólnym wśród nowo utworzonych rabat bylinowych oraz na łące kwietnej zostaną rozstawione domki dla owadów. Teraz oczekują one w Domu Działkowca, a rozstawimy je na wiosnę.

Grant ARiMR Rośliny odstraszające komary i kleszcze

W ramach grantu otrzymanego z ARiMR na terenie wokół Domu Działkowca sadzimy rośliny odstraszające komary i kleszcze (m.in. komarzyca, kocimiętka, lawenda wąskolistna, koper włoski, mięta, tymianek pospolity, melisa aksamitka, wrotycz pospolity, rozmaryn lekarski, złocień dalmatyński, jaskier). Teraz nie wyglądają imponująco ale już na wiosnę zaczną się zielenić i kwitnąć 🙂

Grant ARiMR Miejsce plenerowe

Prace ogrodnicze wokół naszego Domu Działkowca realizowane w ramach grantu z ARiMR zbliżają się do końca. Poniżej zmiany, jakie zaszły na trawniku, który zostanie przekształcony w miejsce do spotkań plenerowych. Teraz czekamy już tylko aż na wiosnę wyrośnie nowa trawa 🙂
Zarząd ROD Zelmot

Grant ARiMR Rabaty bylinowe i rośliny miododajne

Szanowni Działkowcy,
Nasze prace ogrodnicze związane z realizacją grantu z ARiMR trwają. Poniżej można obejrzeć drugą część naszych rabat bylinowych. W tym miejscu usunęliśmy thuje a na ich miejscu pojawiły się rośliny miododajne (m.in. dwa drzewka głogu).

Grant ARiMR Rabaty bylinowe

Nasze prace ogrodnicze związane z realizacją grantu z ARiMR trwają. Poniżej można obejrzeć pierwszą część naszych rabat bylinowych.
Pozdrawiamy
Zarząd ROD Zelmot

Grant ARiMR Łąka kwietna i Sad owocowy

Szanowni Działkowcy
zaczęliśmy prace ogrodnicze związane z realizacją grantu z ARiMR.
Za Domem Działkowca stworzyliśmy łąkę kwietną i sad owocowy.
🌳Sad składa się z 5 drzewek: 3 jabłonie (“Szampion”, “Golden Delicious”, “Reinders”) i 2 wiśnie (“Łutówka”, “Grubińska Czerecha” ).
🌷Łąka kwietna to rodzime gatunki miododajne.
Na efekty musimy poczekać do wiosny aż łąka zacznie kwitnąć 😊
Pozdrawiamy
Zarząd ROD Zelmot

Aktualności związane z funkcjonowaniem ROD w czasie epidemii

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, że informacje dotyczące funkcjonowania ogrodów w czasie epidemii znajdziecie na stronach pzd.pl oraz mazowiecki.pzd.pl. Informacje o naszym ROD znajdziecie na fb: https://www.facebook.com/rodzelmot/

W czasie trwania epidemii zawieszone są sobotnie dyżury zarządu. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wypożyczanie sprzętu ogrodniczego, dostęp do wody oraz energii i wywóz śmieci przebiegają bez zakłóceń.

W przypadku braku energii na działce prosimy o kontakt z Gospodarzem ROD w celu włączenia licznika w skrzynce na alejce. Koszt licznika 58zł.

Wszystkie wpłaty wnosimy na konto ROD. Szczegóły w zakładce rodzelmot.pl/kontakt

pozdrawiamy

Zarząd ROD ZELMOT

Dyżury Zarządu

Informujemy, że począwszy od 3 czerwca 2019 dyżury zarządu odbywają się w soboty w godzinach 11-12.

pozdrawiamy

Zarząd Rod Zelmot

Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD Zelmot w dniu 6 kwietnia 2019r.

I termin 10:00, II termin 10:30

Prosimy o zabranie dokumentów tożsamości.

pozdrawiamy

Zarząd Rod Zelmot

Dyżury Zarządu

Szanowni Działkowcy,

informujemy, ze w okresie zimowym dyżury zarządu będą odbywały się w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 11-13 zgodnie z następującym harmonogramem:

• 13 października
• 17 listopada
• 15 grudnia
• 12 stycznia
• 9 lutego
• 9 marca

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny

Zarząd ROD Zelmot

Remont Al. Głównej

Szanowni Działkowcy,
W dniu 24 września (poniedziałek) rozpoczynamy remont Al. Głównej. W jego trakcie wprowadzone zostaną następujące zmiany w celu zachowania Waszego bezpieczeństwa:
• furtka wejściowa oraz brama wjazdowa w Al. Głównej będą zamknięte – prosimy o wchodzenie na teren ogrodu wejściami od Al. Kolejowej lub od ul. Racławickiej
• zablokowane będą wyjścia z alejek: Wiśniowej, Morelowej oraz Różanej na Al. Główną – prosimy o korzystanie z Al. Śliwowej lub Orzechowej
• utrudnione będzie dojście do działek nr 3, 24, 25, 26, 27, 28 oraz 50
• utrzymane będzie korzystanie z chodnika w celu dojścia do pojemników na śmieci oraz kontener na odpady zielone (w miarę możliwości prosimy o trzymanie odpadów zielonych na działkach do zakończenia remontu)

Szacowany czas zakończenia remontu – 17 października
Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd ROD Zelmot

Ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego – Tablice edukacyjne

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy zapytania ofertowego „TABLICE EDUKACYJNE W ROD ZELMOT” prowadzonego w ramach Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Założenie tematycznych tablic edukacyjnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zelmot.

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o zebranie ofert na wykonanie powyższego zadania, odrzucone zostały następujące oferty:

 1. Oferta nr 1: MENTOR sp.j. 78-320 Połczyn-Zdrój Przyrowo 14B

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 1 przedstawił niekompletną ofertę, która nie zawierała kosztów całości tablic edukacyjnych (bez konstrukcji), a tylko dostarczenie tablicy wykonanej na dibondzie. Treść tablicy oparta miała być na gotowych opracowaniach, co jest sprzeczne z założeniami umowy o grant, która zakłada dostosowanie treści tablic do środowiska lokalnego Grantobiorcy.

 1. Oferta nr 2: PULS-ART – Edukacja Leśna, ul. Wojska Polskiego 15, 78-320 Połczyn Zdrój

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 2 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto koszt tablic przekracza budżet Zamawiającego.

 1. Oferta nr 3: Pracownia Plastyczna „Studio 22”, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 3 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto koszt tablic przekracza budżet Zamawiającego.

 1. Oferta nr 4: Woodland, Siemczyno 51, 78-551 Siemczyno

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 4 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto koszt tablic przekracza budżet Zamawiającego.

 1. Oferta nr 5: Ekoart P.S.A., 78320 Połczyn Zdrój, ul. Polna 27

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent 5 nie dostarczył oświadczenia o braku powiązań z Grantobiorcą, ponadto wartość oferty w ocenie Grantobiorcy jest celowo zaniżona, co nie daje gwarancji należytego wykonania umowy oraz utrzymania trwałości tablic.

 Zamawiający informuje, że postępowanie o składanie ofert zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Uwzględniając warunki realizacji grantu, w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji umowy o powierzeniu grantu oraz trwałości utrzymania efektu, Grantobiorca nie wybrał żadnej oferty i zdecydował o unieważnieniu postępowania rozeznania rynku w związku z nieotrzymaniem ofert spełniających warunki grantu.

Z poważaniem

 

 

Grant ARiMR Informacja o wyborze wykonawcy – Termomodernizacja

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY do wykonania zadania ofertowego pn. 

 TERMOMODERNIZACJA DOMU DZIAŁKOWCA ROD ZELMOT

dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego wyłoniony został wykonawca zadania, którym została firma:

TO-MASZ Usługi Remontowe Tomasz Jaczewski

Borzychy, ul. Podlaska 54 07-100 Węgrów

Koszt wykonania zadania wynosi 28.228 zł.

Link do ogłoszenia o postępowaniu:

Zaproszenie do składania ofert – Termomodernizacja

Zaproszenie do składania ofert – Tablice edukacyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE

 TABLICE EDUKACYJNE W ROD ZELMOT

dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Rodzinny Ogród Działkowy Zelmot
ul. Grójecka 129
02-124 Warszawa

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Założenie tematycznych tablic edukacyjnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zelmot.

Tablice edukacyjne mają ułatwić użytkownikom, w szczególności dzieciom identyfikację zwierząt oraz owadów występujących w naszym ogrodzie. Tablice edukacyjne powinny pokazywać różnorodność fauny i flory lokalnej, a także zawierać informacje o zmianach klimatu oraz czynnościach, które działkowcy mogą wykonywać, aby złagodzić negatywne skutki zmian klimatycznych (np. retencja wody, wprowadzanie łąk kwietnych, zmianę gatunków roślin na miododajne, hodowla pszczół murarek).

Zakres oferty obejmuje zakup oraz montaż tablic.

3. SPECYFIKACJA ZADAŃ:

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
• w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
• do 31 stycznia 2023 r.
• na adres e-mail: rodzelmot@gmail.com

6. KRYTERIA OCENY OFERTY:

• Cena 100%

7. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
• Agnieszka Tracz tel. 504-000-474

8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
• gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
• oferty złożone po terminie
• gdy podmiot składający ofertę powiązany jest kapitałowo i osobowo z Grantobiorcą

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z GRANTOBIORCĄ (link do oświadczenia poniżej)

ARiMR_Oświadczenie_o_braku_powiązań

Warszawa, 5 stycznia 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert – Termomodernizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE

 TERMOMODERNIZACJA DOMU DZIAŁKOWCA ROD ZELMOT

dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Rodzinny Ogród Działkowy Zelmot
ul. Grójecka 129
02-124 Warszawa

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termomodernizacja Domu Działkowca w ROD Zelmot polegająca na wymianie okna w korytarzu oraz modernizacji małej sali świetlicy składającej się z wymiany dwóch okien, ocieplenia ścian, ich obicia płytami G-K i pomalowaniu, zamontowaniu nowego stelaża sufitu, jego ocieplenia, pokrycia płytami G-K i pomalowanie.

3. SPECYFIKACJA ZADAŃ:

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
• w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy z wykonawcą

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
• do 3 listopada 2022 r.
• na adres e-mail: rodzelmot@gmail.com

6. KRYTERIA OCENY OFERTY:

• Cena 100%

7. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
• Michał Oleszko tel. 728-932-349

8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
• gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
• oferty złożone po terminie
• gdy podmiot składający ofertę powiązany jest kapitałowo i osobowo z Grantobiorcą

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z GRANTOBIORCĄ (link do oświadczenia poniżej)

ARiMR_Oświadczenie_o_braku_powiązań

Warszawa, 18 października 2022 r.

Opłaty dla nowych działkowców

Informujemy, że opłaty dla owych działkowców ponoszone w roku objęcia działki wynoszą:

 • opłata oświatowa 350 zł (dla wszystkich)
 • opłata inwestycyjna 6.000 zł (dla osób nie będących osobami bliskimi)

Zarząd ROD Zelmot

Stany liczników

Szanowni Działkowcy,

Bardzo prosimy o podawanie nam telefonicznie, mailowo lub osobiście stanów liczników energii elektrycznej oraz wody.

Bardzo dziękujemy

Zarząd ROD ZELMOT