Rodzinny Ogród Działkowy ZELMOT ogłasza przetarg na wykonanie modernizacji zaplecza magazynowego w Domu Działkowca. Szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu zamieszczone są w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ_modernizacja_zaplecza_magazynowego.pdf

Poniżej zamieszczony jest zakres prac: