Rodzinny Ogród Działkowy ZELMOT ogłasza przetarg na wykonanie remontu sali świetlicy w Domu Działkowca. Szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu zamieszczone są w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Remont sali świetlicy w Domu Działkowca w ROD Zelmot

Poniżej zamieszamy zdjęcia ściany, sufitu oraz podwaliny do wymiany.

Zapraszamy do składania ofert

Zarząd ROD Zelmot