Zaproszenie do składania ofert – Termomodernizacja

ZAPYTANIE OFERTOWE  TERMOMODERNIZACJA DOMU DZIAŁKOWCA ROD ZELMOT dot. Konkursu grantowego nr 1/2022 w ramach Projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert – Termomodernizacja