Rodzinny Ogród Działkowy ZELMOT ogłasza przetarg na wykonanie remontu zaplecza kuchennego w Domu Działkowca. Szczegóły dotyczące przedmiotu przetargu zamieszczone są w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Remont zaplecza kuchennego w ROD Zelmot

Zapraszamy do składania ofert

Zarząd ROD Zelmot